Команда

Центр україністики об’єднує працівників Львівського національного університету імені Івана Франка та інших зацікавлених в українознавчих студіях осіб.

Мета Центру – об’єднання зусиль фахівців у галузі гуманітарних знань, насамперед українознавства, з метою дослідження, зберігання та популяризації знань про Україну.

Центр україністики

  • організовує міжнародні літні школи україністики для українських та іноземних громадян з метою ознайомити їх з мовою, історією, культурою країни;
  • проводить конференції, круглі столи, семінари з актуальних питань щодо викладання української мови як іноземної;
  • розробляє наукові, освітні та культурні програми, навчально-методичні посібники;
  • організовує семінари з метою підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі викладання української мови як іноземної;
  • пропонує індивідуальний підхід до вивчення української мови за допомогою скайп-уроків.

Команда Центру україністики

Ярослав ГАРАСИМ

Ярослав ГАРАСИМ

директор Центру україністики, доктор філологічних наук, професор.

Олександра АНТОНІВ

Олександра АНТОНІВ

координатор Міжнародної літньої школи «Українська мова і країнознавство», лектор української мови для групи з високим рівнем знання української мови, старший викладач кафедри українського прикладного мовознавства філологічного факультету Львівського університету.

Наукові інтереси: історія української мови, міжкультурна комунікація, українська лінгводидактика (методика викладання української мови як іноземної), лінгвокраїнознавство.

Електронна пошта: antonivl@yahoo.com

Оксана  ТУРКЕВИЧ

Оксана ТУРКЕВИЧ

співкоординатор Міжнародної літньої школи, лектор української мови для групи зі середнім рівнем знання української мови, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства філологічного факультету Львівського університету.

Наукові інтереси: українське термінознавство, українська лінгводидактика (методика викладання української мови як іноземної), міжкультурна комунікація.

Електронна пошта: turkevycho@gmail.com

Данута  МАЗУРИК

Данута МАЗУРИК

лектор української мови для групи з початковим рівнем знання української мови, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства філологічного факультету Львівського університету.

Наукові інтереси: культура української мови, стилістика української мови, українська лінгводидактика (методика викладання української мови як іноземної).

Електронна пошта: danuryk@gmail.com

Ольга ЦЕНЮХ

Ольга ЦЕНЮХ

лектор української мови для групи з початковим рівнем знання української мови, асистент Підготовчого відділення для іноземних громадян Центру міжнародної освіти Інституту післядипломної та доуніверситетської підготовки.

Наукові інтереси: українська лінгводидактика (методика викладання української мови як іноземної).

Електронна пошта: olya.tsenyukh@gmail.com

Наталія ФАРИНА

Наталія ФАРИНА

лектор української мови для групи з високим рівнем знання української мови, асистент кафедри українського прикладного мовознавства філологічного факультету Львівського університету.

Наукові інтереси: синтаксис української мови, франкознавство, українська лінгводидактика (методика викладання української мови як іноземної).

Іванна ФЕЦКО

Іванна ФЕЦКО

секретар з організаційно-технічного забезпечення Міжнародної літньої школи, кандидат філологічних наук, асистент кафедри українського прикладного мовознавства філологічного факультету Львівського університету.