Загальна структура курсу

  • Інтенсивний курс української мови 56 год
  • Культурно-освітні заходи 35 год
  • Країнознавчі мандрівки 35 год
  • Проектна робота 10 год
  • Домашня робота 22 год

Заняття з української мови

Заняття відбуваються у групах (до 10 осіб) залежно від рівня знань мови.

На початковому етапі студенти здобувають основи мовної та комунікативної компетенції.

На середньому етапі збагачують свій лексичний запас, підвищують рівень знань з практичної граматики. На вищому етапі іноземні слухачі удосконалюють уміння володіти українською мовою.

У середньому мовний курс Літньої школи охоплює 56 занять тривалістю 45 хвилин кожне.

Методика

Заняття проходять за комунікативною методикою.

Під час занять лектори використовують різні навчально-методичні матеріали, а також власні підручники та посібники. Форми роботи на заняттях змінюються: робота у групі, у парах і самостійно.

Слухачі Літньої школи мають можливість зануритися у мовне середовище, активно використовувати здобуті на заняттях знання у реальних ситуаціях спілкування на вулиці, у громадських місцях і транспорті.

Протягом школи студенти працюють над проектом, який презентують у кінці школи.

Основою для розробки навчальних програм з вивчення української мови як іноземної під час Міжнародної літньої школи є Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти.

У кінці школи студенти складають іспит і отримують сертифікат, який засвідчує їхній рівень знань з української мови як іноземної.

Країнознавча програма

Культурно-освітні заходи: лекції, доповіді, навчальні екскурсії, зустрічі, кіноклуби, круглі столи мають на меті ознайомити учасників Літньої школи із суспільно-політичним життям, історією, культурою, мистецтвом, літературою, релігією та економікою України.

Загальна тривалість країнознавчої програми – 35 годин.

Мандрівки

Країнознавчі мандрівки мають на меті безпосередньо ознайомити учасників Літньої школи з історико-архітектурними пам’ятками, звичаями і традиціями, природою, реальним життям і побутом українців.

Традиційно у вихідні студенти відвідують Карпати і мандрують Львівщиною.