Викладачі

Леся АНТОНІВ — лектор української мови для групи з високим рівнем знання української мови. Старший викладач кафедри українського прикладного мовознавства філологічного факультету Львівського університету. Наукові інтереси: історія української мови, міжкультурна комунікація, вивчення української мови як іноземної, лінгвокраїнознавство.

 

Ніна СТАНКЕВИЧ — лектор української мови для групи із середнім рівнем знання української мови. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства філологічного факультету Львівського університету. Наукові інтереси: стилістика української мови,методика вивчення української мови як іноземної.

Данута  МАЗУРИК — лектор української мови для групи з початковим  рівнем знання української мови. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства філологічного факультету Львівського університету. Наукові інтереси: культура української мови, стилістика української мови,методика вивчення української мови як іноземної.

Оксана  ТУРКЕВИЧ — лектор української мови для групи зі середнім  рівнем знання української мови. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства філологічного факультету Львівського університету. Наукові інтереси: українське термінознавство, культура української мови, методика вивчення української мови як іноземної.