Рівні вивчення мови

Основою для розробки навчальних програм з вивчення української мови як іноземної під час Міжнародної літньої школи є Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (РРЄ). Поділ студентів на групи (до 12 осіб) залежить від рівня володіння мовними знаннями і відповідає шкалі ілюстративних дескрипторів РРЄ, відповідно до яких виділяють такі рівні А1, А2 – початковий рівень В1, В2 – середній рівень С1, С2 – високий рівень

 
А1 Здатність розуміти і вживати загальновідомі побутові вирази і прості речення, спрямовані на задоволення конкретних потреб. Уміння представити себе й інших, поставити питання іншим людям щодо їхньої особи – наприклад, де людина живе, яких людей вона знає, які речі вона має – і відповідати на запитання такого типу. Уміння порозумітися у простих ситуаціях, якщо співрозмовник говорить повільно й чітко і готовий іти назустріч.
А2 Здатність розуміти речення і часто вживані вислови, пов’язані із знайомими сферами, наприклад, інформація по особу і сім’ю, покупки, роботу, близьке оточення. Уміння порозумітися у простих ситуаціях, де йдеться про прямий обмін інформацією стосовно відомих речей. Уміння простими засобами описати власне походження, освіту, безпосереднє оточення і речі першої необхідності.
В1 Здатність розуміти основний зміст, коли вживається зрозуміла загальновживана мова і йдеться про знайомі поняття зі сфер роботи, школи, дозвілля, тощо. Уміння вийти з більшості ситуацій, що трапляються під час поїздок Україною. Уміння просто і зв’язно висловлюватися на знайомі теми і щодо сфери особистих зацікавлень. Уміння робити повідомлення про спогади, події, мрії, надії й цілі з власного життя, давати короткі пояснення й обґрунтування щодо планів і намірів.
В2 Здатність розуміти основний зміст складних текстів на конкретні та абстрактні теми; розуміння фахових дискусій. Уміння порозумітися настільки спонтанно й вільно, щоб вести звичайну розмову з носіями мови без великих зусиль з обох боків. Уміння чітко й деталізовано висловлюватися стосовно широкого спектру тем, формулювати думку щодо актуальних питань, обґрунтовувати недоліки і переваги різних можливостей.
С1 Здатність розуміти широкий спектр складних великих текстів, простежуючи також прихований зміст. Уміння висловлюватися спонтанно і вільно, не відчуваючи часто потреби добору слів. Уміння результативно і різнопланово використовувати мову в суспільному і професійному житті, а також у навчанні. Уміння чітко, структуровано і вичерпно висловлюватися щодо складних ситуацій, застосовуючи при цьому належним чином різні синтаксичні засоби.
С2 Здатність без зусиль розуміти практично все прочитане й почуте. Уміння узагальнювати інформацію з різних письмових та усних джерел, даючи при цьому зв’язне пояснення й обґрунтування. Уміння висловлюватися спонтанно, дуже вільно і точно, передаючи тонкі значеннєві відтінки у складних ситуаціях.

Міжнародна літня школа пропонує для вивчення слухачам рівні А1, А2, В1, В2. *** За наявності не менше 5 студентів із рівнем С1 можливе створення окремої групи.